Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ khuếch đại, đọc, hiển thị và chuyển đổi tín hiệu Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge (Mounting Din)

Bộ khuếch đại, đọc, hiển thị và chuyển đổi tín hiệu Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge dạng DIN Lorenz Messtechnik GmbH

Din Rail Mount, PSU, Value Memory Device, Limit Value Evaluation, Built-In Measuring Devices, DIN Mounting Rail, Measuring Amplifier, Power Supply Unit, Data Logger, SG Amplifier, DC Amplifier for Strain Gauge, Power Supply, Supply and Amplifier

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ chuyển đổi tín hiệu cân Load Cell sang tương tự + 2 Setpoint Relay Lorenz CPJ / CPJ2S

Amplifier for load cells or strain gauge sensors in 4- or 6-wire circuit, DIN mounting rail device with voltage and current output from Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ chuyển đổi tín hiệu Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge sang tương tự Lorenz GM40

Bộ chuyển đổi tín hiệu Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge sang tương tự Lorenz GM40, Amplifier for Strain Gauge Sensors for DIN Mounting Rails, Voltage or Voltage & Current Output from Lorenz Messtechnik GmbH, the Supplier and Manufacturer

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ chuyển đổi tín hiệu Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge sang tương tự Lorenz GM62

Bộ chuyển đổi tín hiệu Momen, lực, Load Cell, Strain Gauge sang tương tự Lorenz GM62, Measuring Amplifier GM62 for Strain Gauge Sensors

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ đổi nguồn cho bộ khuếch đại và chuyển đổi tín hiệu lực (Strain Gauge) Lorenz GM41-NT

Power Supply Unit GM41-NT, DIN Mounting Rail Device

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ hiển thị và điều khiển cân Load Cell Lorenz IPE50 DIN

Digital Weighing Indicator IPE50 DIN with OIML-approval, connection of up to 8 load cells, RS485, RS232 and optional PROFIBUS DP from Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Limit Value Evaluation with 2 Adjustable Limit Values Lorenz GM44-GW

Limit Value Evaluations with 2 universally applicable adjustable Limit Values with 0..±10V Input from Lorenz Messtechnik GmbH, the Supplier and Manufacturer

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Minimum and Maximum Value Memory Device Lorenz GM42-MAX

Minimum and Maximum Value Memory Device Lorenz GM42-MAX, Minimum and Maximum Value Memory Devices for DIN Mounting Rails, with 0..±10V Input from Lorenz Messtechnik GmbH, the Supplier and Manufacturer

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ khuếch đại, đọc, hiển thị và chuyển đổi tín hiệu Momen, Lực, Load Cell, Strain Gauge dạng DIN Lorenz Messtechnik GmbH