Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ chuyển đổi Camera - Video công nghiệp

Bộ chuyển đổi Camera, Video công nghiệp, Converters grabbers Imaging Source

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ chuyển đổi HDMI sang USB cho camera công nghiệp Imaging Source DFG/HDMI

 • HDMI-to-USB converter
 • Video standard: HDMI
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bộ chuyển đổi SDI sang USB 3.0 cho camera công nghiệp Imaging Source DFG/HDSDI

 • SDI-to-USB 3.0 converter
 • Video standard: HD-SDI
 • BNC: 1 input
 • USB 3.0, Type B
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bộ chuyển đổi USB sang HDMI cho camera công nghiệp Imaging Source DFG/USBtoHDMI

 • USB-to-HDMI converter
 • Input: USB 3.0 Type A
 • Output: HDMI
 • Supported input devices:
  The Imaging Source 33U, 37U, 38U cameras
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bộ chuyển đổi Video sang USB 2.0 cho camera công nghiệp Imaging Source DFG/USB2pro

 • Video-to-USB 2.0 converter
 • Video standards: PAL/NTSC, RS-170/CCIR
 • RCA (Cinch): 1 input
 • Y/C (S-Video): 1 input
 • USB 2.0, Type B
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bộ chuyển đổi Video sang USB 2.0 cho camera công nghiệp Imaging Source DFG/USB2propcb

 • Video-to-USB 2.0 converter
 • Video standards: PAL/NTSC, RS-170/CCIR
 • RCA (Cinch): 1 input
 • Y/C (S-Video): 1 input
 • USB 2.0, Type B
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Card PCI Express grabber Imaging Source DFG/MC4/PCIe

 • PCI Express grabber
 • Video standards: PAL/NTSC, RS-170/CCIR
 • BNC: 4 inputs
 • 32 Bit – PCI Express, Bus Mastering
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Card PCI Express grabber Imaging Source DFG/SV1/LP/PCIe

 • PCI Express grabber
 • Video standards: PAL/NTSC, RS-170/CCIR
 • BNC: 4 inputs
 • 32 Bit – PCI Express, Bus Mastering
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Card PCI Express grabber Imaging Source DFG/SV1/PCIe

 • PCI Express grabber
 • Video standards: PAL/NTSC, RS-170/CCIR
 • BNC: 4 inputs
 • 32 Bit – PCI Express, Bus Mastering
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Card PCI grabber Imaging Source DFG/LC4

 • PCI grabber
 • Video standards: PAL/NTSC, RS-170/CCIR
 • BNC: 4 inputs
 • 32 Bit – PCI 2.1, Bus Mastering
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Card PCI grabber Imaging Source DFG/SV1

 • PCI grabber
 • Video standards: PAL/NTSC, RS-170/CCIR
 • RCA (Cinch): 2 inputs
 • Y/C (S-Video): 1 input
 • 32 Bit – PCI 2.1, Bus Mastering
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Card PCI grabber Imaging Source DFG/SV1/LP

 • PCI grabber
 • Video standards: PAL/NTSC, RS-170/CCIR
 • RCA (Cinch): 2 inputs
 • Y/C (S-Video): 1 input
 • 32 Bit – PCI 2.1, Bus Mastering
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Video-to-USB 2.0 converters, SDI-to-USB 3.0 converters, USB-to-HDMI converters, label_hdmi_to_usb_converters_converters_grabbers, PCI grabbers, PCI Express grabbers