Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cimon Việt Nam, Đại diện cung cấp thiết bị PLC, màn hình cảm ứng (HMI), máy tính công nghiệp (IPC), Phần mềm SCADA hãng Cimon tại Việt Nam

Cimon

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4 inch Cimon CM-iNT210-A (10.4″(800×600)TFT, 128GB SSD, 4GB RAM, SCADA FULL DS, OS included)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4 inch Cimon CM-iNT210-A (10.4″(800×600)TFT, 128GB SSD, 4GB RAM, SCADA FULL DS, OS included)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4 inch Cimon CM-iNT210-D (10.4″(800×600)TFT, 128GB SSD, 4GB RAM, SCADA FULL DS, OS included)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4 inch Cimon CM-iNT210-D (10.4″(800×600)TFT, 128GB SSD, 4GB RAM, SCADA FULL DS, OS included)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 19 inch Cimon CM-iNT219-D (19″ (1280×1024)TFT, 128GB SSD, 4GB RAM, SCADA FULL DS, OS included)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 19 inch Cimon CM-iNT219-D (19″ (1280×1024)TFT, 128GB SSD, 4GB RAM, SCADA FULL DS, OS included)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 19 inch Cimon CM-iNT219-A (19″ (1280×1024)TFT, 128GB SSD, 4GB RAM, SCADA FULL DS, OS included)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 19 inch Cimon CM-iNT219-A (19″ (1280×1024)TFT, 128GB SSD, 4GB RAM, SCADA FULL DS, OS included)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch Cimon CM-iNT215-D (15″(1024×768)TFT, 128GB SSD, 4GB RAM, SCADA FULL DS, OS included)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch Cimon CM-iNT215-D (15″(1024×768)TFT, 128GB SSD, 4GB RAM, SCADA FULL DS, OS included)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch Cimon CM-iNT215-A (15″(1024×768)TFT, 128GB SSD, 4GB RAM, SCADA FULL DS, OS included)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch Cimon CM-iNT215-A (15″(1024×768)TFT, 128GB SSD, 4GB RAM, SCADA FULL DS, OS included)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 12.1 inch Cimon CM-iNT212-A (12.1″(1024×768)TFT, 128GB SSD, 4GB RAM, SCADA FULL DS, OS included)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 12.1 inch Cimon CM-iNT212-A (12.1″(1024×768)TFT, 128GB SSD, 4GB RAM, SCADA FULL DS, OS included)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 12.1 inch Cimon CM-iNT212-D (12.1″(1024×768)TFT, 128GB SSD, 4GB RAM, SCADA FULL DS, OS included)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 12.1 inch Cimon CM-iNT212-D (12.1″(1024×768)TFT, 128GB SSD, 4GB RAM, SCADA FULL DS, OS included)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4 inch Cimon CM-iNT211-D (10.4″(1024×768)TFT, 128GB SSD, 4GB RAM, SCADA FULL DS, OS included)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4 inch Cimon CM-iNT211-D (10.4″(1024×768)TFT, 128GB SSD, 4GB RAM, SCADA FULL DS, OS included)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4 inch Cimon CM-iNT211-A (10.4″(1024×768)TFT, 128GB SSD, 4GB RAM, SCADA FULL DS, OS included)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4 inch Cimon CM-iNT211-A (10.4″(1024×768)TFT, 128GB SSD, 4GB RAM, SCADA FULL DS, OS included)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon
1 2 3 4 5 6 23