Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Cimon Việt Nam, Đại diện cung cấp thiết bị PLC, màn hình cảm ứng (HMI), máy tính công nghiệp (IPC), Phần mềm SCADA hãng Cimon tại Việt Nam

Cimon

Module 16 kênh đầu vào số DI + 16 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EDTP

DI 16 pts, DO 16 pts, TR sink, Push-in terminal

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 16 kênh đầu vào số DI + 16 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EDCP

DI 16 pts, DO 16 pts, TR source, Push-in terminal

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 32 kênh đầu vào số DI Cimon CM3-SP32EDOP

24 VDC input 32 pts, Sink/Source, On/Off voltage 19/6V

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EOTP

DO 32pts. DC24V TR sink, Push-in terminal

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM3-SP32EOCP

DO 32pts. DC24V TR source, Push-in terminal

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDCF (DI8/DO8(TR Souce), USB Loader, RS232C 1ch, Ethernet 1ch, RS485 1ch)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDCF

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDTF (DI8/DO8(TR Sink), USB Loader, RS232C 1ch, Ethernet 1ch, RS485 1ch)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDTF

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module mở rộng Cimon CM1-EP02F

Module mở rộng Cimon CM1-EP02F

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB32MDRF (DI16/DO16(Relay), AI 2CH / AO 2CH, USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 1ch)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB32MDRF (DI16/DO16(Relay), AI 2CH / AO 2CH, USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 1ch, No expansion)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB32MDCF (DI16/DO16(TR Source), AI 2CH / AO 2CH, USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 1ch)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB32MDCF (DI16/DO16(TR Souce), AI 2CH / AO 2CH, USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 1ch, No expansion)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon
1 2 3 4 5 6 27