Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Card CPU

Card CPU PICMG 1.3 Full-Size, PICMG 1.0 Full-Size – IBASE

Hiển thị kết quả duy nhất

Card CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB960F

3rd Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium® PICMG® 1.3 Full-Size CPU Card w/ Intel® Q67 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB965F

3rd Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium® PICMG® 1.3
Full-Size CPU Card w/ Intel® Q77 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB965RF

3rd Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium® PICMG® 1.3
Full-Size CPU Card w/ Intel® Q77 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB970

3rd Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium® / Celeron®
PICMG® 1.0 Full-Size CPU Card w/ Intel® Q77 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB970F

3rd Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium® / Celeron®
PICMG® 1.0 Full-Size CPU Card w/ Intel® Q77 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB970RF

3rd Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium® / Celeron®
PICMG® 1.0 Full-Size CPU Card w/ Intel® Q77 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB980AF

4th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium® / Celeron® PICMG® 1.3 Full-Size CPU Card w/ Intel® Q87 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB980F

4th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium® / Celeron® PICMG® 1.3 Full-Size CPU Card w/ Intel® Q87 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB981AF

4th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium® / Celeron® PICMG® 1.0 Full-Size CPU Card w/ Intel® Q87 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB981AF-C226

4th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium® / Celeron® PICMG® 1.0 Full-Size CPU Card w/ Intel® Q87 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB981F

4th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium® / Celeron® PICMG® 1.0 Full-Size CPU Card w/ Intel® Q87 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB990AF

7th/6th Gen. Intel® Xeon® E3 / Core™ i7/i5/i3/Pentium® / Celeron® PICMG 1.3 Full-Sized CPU Card w/ Intel® C236 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB990AF-C236

7th/6th Gen. Intel® Xeon® E3 / Core™ i7/i5/i3/Pentium® / Celeron® PICMG 1.3 Full-Sized CPU Card w/ Intel® C236 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB995AF

9th/8th Gen Intel® Xeon® E / Core™ i7/i5/i3/ Pentium® / Celeron® PICMG 1.3 Full-Size CPU Card w/ Intel® C246

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB995AF-C246

9th/8th Gen Intel® Xeon® E / Core™ i7/i5/i3/ Pentium® / Celeron® PICMG 1.3 Full-Size CPU Card w/ Intel® C246

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB995EF

9th/8th Gen Intel® Xeon® E / Core™ i7/i5/i3/ Pentium® / Celeron® PICMG 1.3 Full-Size CPU Card w/ Intel® C246

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Card CPU PICMG 1.3 Full-Size, PICMG 1.0 Full-Size