Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bo mạch camera công nghiệp

Bo mạch camera công nghiệp, board cameras, kết nối USB, Gigabit Ethernet Imaging Source

Showing 1–16 of 37 results

Bo mạch camera công nghiệp GigE Color 1,280×960 (1.2 MP), 30 fps Imaging Source DFM 25G445-ML

 • 1/3 inch Sony CCD sensor (ICX445AQA)
 • 1,280×960 (1.2 MP), up to 30 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp GigE Color 1,920×1,200 (2.3 MP), 41 fps Imaging Source DFM 25GX236-ML

 • 1/2.8 inch Sony CMOS Exmor sensor (IMX236LQJ)
 • 1,920×1,200 (2.3 MP), up to 41 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp GigE Color 2,592×1,944 (5 MP), 15 fps Imaging Source DFM 25GP031-ML

 • 1/2.5 inch Aptina CMOS sensor (MT9P031)
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 15 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp GigE Mono 1,280×960 (1.2 MP), 30 fps Imaging Source DMM 25G445-ML

 • 1/3 inch Sony CCD sensor (ICX445ALA)
 • 1,280×960 (1.2 MP), up to 30 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp GigE Mono 1,920×1,200 (2.3 MP), 41 fps Imaging Source DMM 25GX236-ML

 • 1/2.8 inch Sony CMOS Exmor sensor (IMX236LLJ)
 • 1,920×1,200 (2.3 MP), up to 41 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp GigE Mono 2,592×1,944 (5 MP), 15 fps Imaging Source DMM 25GP031-ML

 • 1/2.5 inch Aptina CMOS sensor (MT9P031)
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 15 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp USB 2.0 Color 1,280×960 (1.2 MP), 25 fps Imaging Source DFM 42BUC03-ML

 • 1/3 inch Micron CMOS sensor (MT9M021)
 • 1,280×960 (1.2 MP), up to 25 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp USB 2.0 Color 2,048×1,536 (3.1 MP), 10 fps Imaging Source DFM 61BUC02-ML

 • 1/2 inch Micron CMOS sensor (MT9T031)
 • 2,048×1,536 (3.1 MP), up to 10 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp USB 2.0 Color 2,592×1,944 (5 MP), 6 fps Imaging Source DFM 72BUC02-ML

 • 1/2.5 inch Micron CMOS sensor (MT9P006)
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 6 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp USB 2.0 Color 744×480 (0.4 MP), 76 fps Imaging Source DFM 22BUC03-ML

 • 1/3 inch Micron CMOS sensor (MT9V024)
 • 744×480 (0.4 MP), up to 76 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp USB 2.0 Mono 1,280×960 (1.2 MP), 25 fps Imaging Source DMM 42BUC03-ML

 • 1/3 inch Micron CMOS sensor (MT9M021)
 • 1,280×960 (1.2 MP), up to 25 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp USB 2.0 Mono 2,592×1,944 (5 MP), 6 fps Imaging Source DMM 72BUC02-ML

 • 1/2.5 inch Micron CMOS sensor (MT9P031)
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 6 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp USB 2.0 Mono 744×480 (0.4 MP), 76 fps Imaging Source DMM 22BUC03-ML

 • 1/3 inch Micron CMOS sensor (MT9V024)
 • 744×480 (0.4 MP), up to 76 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp USB 3.0 Color 1,280×960 (1.2 MP), 60 fps Imaging Source DFM 27UR0135-ML

 • 1/3 inch On Semiconductor CMOS sensor (AR0135)
 • 1,280×960 (1.2 MP), up to 60 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp USB 3.0 Color 2,592×1,944 (5 MP), 15 fps Imaging Source DFM 27UP006-ML

 • 1/2.5 inch Aptina CMOS sensor (MT9P006)
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 15 fps
 • Rolling shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp USB 3.0 Color 3,856×2,764 (10.7 MP), 7 fps Imaging Source DFM 27UJ003-ML

 • 1/2.3 inch Aptina CMOS sensor (MT9J003)
 • 3,856×2,764 (10.7 MP), up to 7 fps
 • Rolling shutter
 • I/O input
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source
1 2 3

USB 3.1 monochrome board cameras, USB 3.1 color board cameras, USB 3.0 monochrome board cameras, USB 3.0 color board cameras, USB 2.0 monochrome board cameras, USB 2.0 color board cameras, GigE monochrome board cameras, GigE color board cameras