Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ phát hình quảng cáo kỹ thuật số tương tác (Digital Signage Player)

Bộ phát hình quảng cáo kỹ thuật số tương tác (Digital Signage Player),Digital Signage Module,OPS Signage System, Box Player Axiomtek

Showing 1–16 of 17 results

Bộ phát hình quảng cáo kỹ thuật số tương tác (Digital Signage Player) Axiomtek DSB320-842

DSB320-842
Fanless Digital Signage Player with Intel® Celeron® Processor J1900 up to 2.42 GHz

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình quảng cáo kỹ thuật số tương tác (Digital Signage Player) Axiomtek DSP300-318

Digital Signage Player with Intel® Pentium® Processor N4200 & Celeron® Processor N3350, DisplayPort++, HDMI, 2 GbE LANs and 4 USB

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình quảng cáo kỹ thuật số tương tác (Digital Signage Player) Axiomtek DSP500-523

Digital Signage Player with 8th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Pentium® Processor, 3 HDMI 2.0, 4 USB and GbE LAN

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình quảng cáo kỹ thuật số tương tác (Digital Signage Player) Axiomtek DSP501-527

Digital Signage Player with 8th Gen Intel® Core™ i5/i3 & Celeron® Processor, DisplayPort++, HDMI, 5 USB and GbE LAN

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình quảng cáo kỹ thuật số tương tác (Digital Signage Player) Axiomtek DSP600-211

4K Digital Signage Player with AMD Ryzen Embedded V1000 Series, 4 HDMI, 2 GbE LAN and 4 USB

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình quảng cáo kỹ thuật số tương tác (Digital Signage Player) Axiomtek OPS300-310

OPS300-310
Open Pluggable Specification (OPS) 4K Digital Signage Player with Intel® Celeron® Processor N3350 and TPM 2.0

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình quảng cáo kỹ thuật số tương tác (Digital Signage Player) Axiomtek OPS500-501

OPS500-501
Open Pluggable Specification (OPS) Digital Signage Player with 6th/7th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Processor, Intel® Q170 and AMT 11.0

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình quảng cáo kỹ thuật số tương tác (Digital Signage Player) Axiomtek OPS500-501-H

OPS500-501-H
Open Pluggable Specification (OPS) 4K Digital Signage Player with 6th/7th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Processor and Intel® H110 Chipset

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình quảng cáo kỹ thuật số tương tác (Digital Signage Player) Axiomtek OPS500-520-H

OPS500-520-H
Open Pluggable Specification (OPS) 4K Digital Signage Player with 8th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Processor and TPM 2.0

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình quảng cáo kỹ thuật số tương tác (Digital Signage Player) Axiomtek OPS700-520

OPS700-520
Open Pluggable Specification-Plus (OPS+) Digital Signage Player with 8th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Processor and TPM 2.0

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình quảng cáo kỹ thuật số tương tác (Digital Signage Player) Axiomtek OPS860-HM

OPS860-HM
Open Pluggable Specification (OPS) Digital Signage Player with Socket G2 Intel® Core™ i5/i3 & Intel® HM65

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình quảng cáo kỹ thuật số tương tác (Digital Signage Player) Axiomtek OPS870-HM

OPS870-HM
Open Pluggable Specification (OPS) Digital Signage Player with Socket G2 Intel® Core™ i5/i3 and Intel® HM76 Chipset

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình quảng cáo kỹ thuật số tương tác (Digital Signage Player) Axiomtek OPS875

OPS875
Open Pluggable Specification (OPS) Digital Signage Player with Intel® Core™ i7/i5/i3 Processor

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình quảng cáo kỹ thuật số tương tác (Digital Signage Player) Axiomtek OPS880-HM

OPS880-HM
Open Pluggable Specification (OPS) Digital Signage Player with 4th Gen Intel® Core™ Processor, Intel® HM86 and TPM 1.2

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình quảng cáo kỹ thuật số tương tác (Digital Signage Player) Axiomtek OPS882-HM

OPS882-HM
IPSS/OPS Digital Signage Player with 4th Gen Intel® Core™ i5 Processor, Intel® HM86, 4K2K and AVB (Audio Video Bridging) 802.1AS

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình quảng cáo kỹ thuật số tương tác (Digital Signage Player) Axiomtek OPS883-H

OPS883-H
Open Pluggable Specification (OPS) Digital Signage Player with 4th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Processor, Intel® H81 and TPM 1.2

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek
1 2

Bộ phát hình quảng cáo kỹ thuật số tương tác (Digital Signage Player),Digital Signage Module,OPS Signage System, Box Player Axiomtek