Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bo mạch PICMG Backplane máy tính công nghiệp Axiomtek

Lượt xem: 38

Axiomtek offers various kinds of backplanes for industrial computing platforms, including PICMG 1.0 PCI, PICMG 1.0 ISA, PICMG 1.3 full-size, and PICMG 1.3 half-size backplane. Axiomtek’s backplane product line provides not only the highest compatibility with power supply unit but also the best choice of slot expansion.

ModelSpecificationExpansion Slots
fab121.jpgFAB121PICMG 1.32 x PCI, 1 x PCIe x8, 7 x PCIe x4
fab119.jpgFAB119PICMG 1.310 x PCI, 1 x PCIe x4, 1 x PCIe x16
fab210.jpgFAB210PICMG 1.32 x PCI, 2 x PCIe x1, 1 x PCIe x16
fab209.jpgFAB209PICMG 1.31 x PCIe x4, 1 x PCIe x16
fab113.jpgFAB113PICMG 1.34 x PCI, 7 x PCIe x1, 1 x PCIe x16
fab112.jpgFAB112PICMG 1.310 x PCI, 1 x PCIe x4, 1 x PCIe x16
fab118.jpgFAB118PICMG 1.37 x PCI, 5 x PCIe x4, 1 x PCIe x16
fab116.jpgFAB116PICMG 1.33 x PCI, 3 x PCIe x4, 1 x PCIe x16
fab110.jpgFAB110PICMG 1.32 x PCI, 1 x PCIe x4, 1 x PCIe x16
fab109.jpgFAB109PICMG 1.33 x PCIe x1, 1 x PCIe x16
ModelSpecificationExpansion Slots
fab111.jpgFAB111PICMG 1.34 x PCI, 1 x PCIe x4, 1 x PCIe x16
fab114.jpgFAB114PICMG 1.38 x PCI, 3 x PCIe x1, 1 x PCIe x16
fab205.jpgFAB205PICMG 1.35 x PCI
hab206.jpgHAB206PICMG 1.33 x PCI, 1 x PCIe x16
fab105-v1.jpgFAB105-V1PICMG 1.33 x PCI, 1 x PCIe x16
hab208.jpgHAB208PICMG 1.36 x PCI, 1 x PCIe x16
fab208.jpgFAB208PICMG 1.36 x PCI, 1 x PCIe x16
fab105.jpgFAB105PICMG 1.33 x PCI, 1 x PCIe x16
fab101.jpgFAB101PICMG 1.313 x PCI
fab100.jpgFAB100PICMG 1.34 x PCI, 4 x ISA, 4 x PCIe x1, 1 x PCIe x16
atx6022-6vp4.jpgATX6022/6VP4PICMG 1.04 x PCI, 2 x ISA
atx6022-6.jpgATX6022/6PICMG 1.04 x PCI, 2 x ISA
atx6022-3vp2.jpgATX6022/3VP2PICMG 1.02 x PCI
atx6022_20gp18.jpgATX6022/20GP18PICMG 1.018 x PCI, 1 x ISA
atx6022_14g.jpgATX6022/14GPICMG 1.012 x PCI, 2 x ISA
atx6022_14.jpgATX6022/14PICMG 1.04 x PCI, 9 x ISA
atx6022_13l.jpgATX6022/13LPICMG 1.04 x PCI, 8 x ISA
Bình luận