Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bo mạch Carrier

Bo mạch Carrier (Backplane, Baseboard) – IBASE

Hiển thị kết quả duy nhất

Bo mạch Carrier máy tính nhúng công nghiệp iBASE IP315

PICMG 1.3 12-Slot Backplane

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch Carrier máy tính nhúng công nghiệp iBASE IP380L

PICMG® 1.3 8-Slot Backplane

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch Carrier máy tính nhúng công nghiệp iBASE IP402

COM Express Type 6 Carrier Board

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch Carrier máy tính nhúng công nghiệp iBASE IP409

COM Express Type 6 Carrier Board

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch Carrier máy tính nhúng công nghiệp iBASE IP411

COM Express Type 6 Carrier Board

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch Carrier máy tính nhúng công nghiệp iBASE IP412

ETX (3.0) Carrier Board

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch Carrier máy tính nhúng công nghiệp iBASE IP413

ATX COM Express Type 6 Carrier Board

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch Carrier máy tính nhúng công nghiệp iBASE IP413-DC

ATX COM Express Type 6 Carrier Board

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch Carrier máy tính nhúng công nghiệp iBASE IP416

Qseven carrier board

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch Carrier máy tính nhúng công nghiệp iBASE IP416-LV

Qseven carrier board

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch Carrier máy tính nhúng công nghiệp iBASE IP417

COM Express Type 10 (R3.0) Carrier Board

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch Carrier máy tính nhúng công nghiệp iBASE IP418

COM Express Type 6 (R3.0) Carrier Board

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch Carrier máy tính nhúng công nghiệp iBASE IP418-DC

COM Express Type 6 (R3.0) Carrier Board

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch Carrier máy tính nhúng công nghiệp iBASE IP419-LV

COM Express Type 6 (R3.0) carrier board

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch Carrier máy tính nhúng công nghiệp iBASE IP470

PICMG® 1.0 14-Slot Backplane

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Backplane, Baseboard