Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ đo lường và giám sát điện năng (Smart Power Meter)

Bộ đo lường và giám sát điện năng, intelligent power meter, PMC/PMD is Power Meter Concentrator, Modbus RTU RS-485, Modbus TCP Ethernet, CANOpen

Bộ đo lường và giám sát điện năng, intelligent power meter, PMC/PMD is Power Meter Concentrator, Modbus RTU RS-485, Modbus TCP Ethernet, CANOpen