Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi và lặp tín hiệu RS-232/422/485

Bộ chuyển đổi và lặp tín hiệu (Converter, Gateway, Repeater & Hub) RS-232/422/485 3Onedata, ICP DAS

Showing 1–16 of 67 results

Bộ cách ly RS-232 ICP DAS I-7551

I-7520A CR Isolated RS-232 to RS-422/485 Converter (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chống sét (cách ly) RS-232 3Onedata Model232I

Model232I:
RS-232 Isolator Protector, 2500V isolation

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chống sét mạng LAN 1000M 3Onedata FL45-1000

FL45-1000:
1000M Ethernet RJ45 lightning protector, 4500V protection

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chống sét mạng LAN 3Onedata FL45

FL45:
Ethernet RJ45 lightning protector, 4500V protection

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chống sét RS-422 3Onedata FL422

FL422:
RS-422 Surge Protector

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chống sét RS-485 3Onedata FL485

FL485:
RS-485 lightning protector, 4500V protection

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chống sét Video cáp đồng trục BNC 3Onedata FL-BNC

FL-BNC:
BNC video lightning protector, 4500V protection

Đọc tiếp
Vendor:

Bộ chuyển đổi 2 cổng Master share 1 cổng Slave 2 cổng RS-232 + 1 cổng RS-485 ICP DAS tSH-734

tSH-734 CR Tiny Serial Port Sharer with PoE and 2 RS-232 and 1 485 Ports (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 2 cổng Master share 1 cổng Slave 2 cổng RS-232 + 1 cổng RS-485 ICP DAS tSH-734i

tSH-734i CR   Tiny Serial Port Sharer with PoE and 2 Isolated RS-232 and 1 Isolated 485 Ports (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 2 cổng Master share 1 cổng Slave 3 cổng RS-232 ICP DAS tSH-732

tSH-732 CR Tiny Serial Port Sharer with PoE and 3 RS-232 Ports (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 2 cổng Master share 1 cổng Slave 3 cổng RS-232 ICP DAS tSH-732i

tSH-732i CR ~ NEW ~ Tiny Serial Port Sharer with PoE, Power Isolation and 3 RS-232 Ports (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 2 cổng Master share 1 cổng Slave 3 cổng RS-485 ICP DAS tSH-735

tSH-735 CR Tiny Serial Port Sharer with PoE and 3 RS-485 Ports (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 2 cổng Master share 1 cổng Slave 3 cổng RS-485 ICP DAS tSH-735i

tSH-735i CR   Tiny Serial Port Sharer with PoE and 3 Isolated RS-485 Ports (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 4 cổng USB 2.0 Hub ICP DAS USB-2560/S

USB-2560/S CR 4-Port Industrial USB 2.0 Hub (RoHS) with GPSU06U-6 (Power Supply)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 4 kênh RS-485 Hub ICP DAS LC-485

LC-485 CR 4 Channels RS-485 Active Hub (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi 4 kênh RS-485 Repeater/Hub/Splitter ICP DAS I-7514U

I-7514U-G CR Isolated 4 Channels RS-485 Repeater/Hub/Splitter (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 5

Bộ chuyển đổi và lặp tín hiệu (Converter, Gateway, Repeater & Hub) RS-232/422/485 3Onedata, ICP DAS