Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Lĩnh vực ứng dụng giải pháp IoT công nghiệp (AIoT Solutions)

Lĩnh vực ứng dụng giải pháp IoT công nghiệp (AIoT Solutions) Axiomtek

Axiomtek offers a range of device and sensor, industrial IoT gateway and firewall, industrial Ethernet switch, extender, media converter, and remote management software suited for IoT and M2M use.

Internet of Things, Machine to Machine, M2M, IoT, Device and Sensor, Industrial Gateway, Firewall, Networking, Remote Management Software