Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Kit phát triển Computer Vision và Deep Learning Axiomtek AI Starter Kit

Lượt xem: 16

AI-based Computer Vision and Deep Learning Solution

Vendor: Axiomtek