Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bo mạch máy tính đơn SBC

Bo mạch máy tính đơn (Single Board Computer) 3.5-inch IBASE

Showing 1–16 of 56 results

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB811F-335

Intel® Atom™ x7/x5, Pentium® & Celeron® SoC 3.5-inch Disk-Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB811F-420

Intel® Atom™ x7/x5, Pentium® & Celeron® SoC 3.5-inch Disk-Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB811F-I30

Intel® Atom™ x7/x5, Pentium® & Celeron® SoC 3.5-inch Disk-Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB811F-I40

Intel® Atom™ x7/x5, Pentium® & Celeron® SoC 3.5-inch Disk-Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB811F-I50

Intel® Atom™ x7/x5, Pentium® & Celeron® SoC 3.5-inch Disk-Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB818F-335

Intel® Atom™ x7/ Pentium®/ Celeron® SoC 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB818F-420

Intel® Atom™ x7/ Pentium®/ Celeron® SoC 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB818F-I30

Intel® Atom™ x7/ Pentium®/ Celeron® SoC 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB818F-I40

Intel® Atom™ x7/ Pentium®/ Celeron® SoC 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB818F-I50

Intel® Atom™ x7/ Pentium®/ Celeron® SoC 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB822-J4005

Intel® Pentium® Silver / Celeron® processor SoC 3.5-inch Disk-Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB822F-J5005

Intel® Pentium® Silver / Celeron® processor SoC 3.5-inch Disk-Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB836F-6211E

Intel® Atom™ x6000 series / Pentium® / Celeron® (Elkhart Lake platform) 3.5″ Disk-Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB836F-6413E

Intel® Atom™ x6000 series / Pentium® / Celeron® (Elkhart Lake platform) 3.5″ Disk-Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB836F-6425E

Intel® Atom™ x6000 series / Pentium® / Celeron® (Elkhart Lake platform) 3.5″ Disk-Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE IB892-10T

Intel® Atom™ Processor E600 Series 3.5″ Disk-Size SBC w/ Intel® EG20T Chipset

Đọc tiếp
Vendor: IBASE
1 2 3 4

Single Board Computer IBASE