Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

1U/ 2U Rackmount Network Appliance

Máy tính công nghiệp quản trị mạng Rackmount 1U, 2U (1U/ 2U Rackmount Network Appliance) IBASE

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy tính công nghiệp quản trị mạng 2U Rackmount iBASE FWA9500

Performance 2U Network Appliance with Dual Intel® Xeon® Scalable Processors & up to 66 GbE Ports

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE FWA6706R

Entry 1U Network Appliance with Intel® Celeron® Processor N3350 & 6 GbE Ports

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE FWA8406

Mainstream 1U Network Appliance with 6th Gen Intel® Core™
i7/i5/i3 Processor & 6 GbE Ports

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE FWA8406-RPSU

Mainstream 1U Network Appliance with 6th Gen Intel® Core™
i7/i5/i3 Processor & 6 GbE Ports

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE FWA8408

Enterprise 1U Network Appliance with 6th Gen Intel® Xeon® / Core™
i7/i5/i3 Processor & up to 16 GbE Ports

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE FWA8408-RPSU

Enterprise 1U Network Appliance with 6th Gen Intel® Xeon® / Core™
i7/i5/i3 Processor & up to 16 GbE Ports

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE FWA8506

Enterprise 1U Network Appliance with Intel® Atom™ Processor C3000 6 GbE & 4 10GbE Ports

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE FWA8600

Enterprise 1U Network Appliance with Intel® Xeon® Processor D-2100 Series & up to 25 GbE Ports

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE FWA8600-RPSU

Enterprise 1U Network Appliance with Intel® Xeon® Processor D-2100 Series & up to 25 GbE Ports

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE FWA8708-C

Enterprise 1U Network Appliance with 9th or 8th Gen Intel® Xeon® / Core™ i7/i5/i3 Processor & up to up to 16 GbE Ports

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE FWA8800-E8

Performance 1U Rackmount Network Appliance with
AMD EPYC™ Embedded 3000 Series & up to 17 GbE Ports

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính công nghiệp quản trị mạng iBASE FWA8800-E8R

Performance 1U Rackmount Network Appliance with
AMD EPYC™ Embedded 3000 Series & up to 17 GbE Ports

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

1U, 2U, Rackmount Network Appliance,1U, 2U Network Security,19 inch Network Appliance Platform, Network Appliance Barebone, Communication Appliance, Network Security Appliance, Network Security Hardware, Firewall Hardware, VPN